Velikost textu:   A    A    A

Církve a stát: mýty a fakta o restitucích

Málokteré téma vyvolává v poslední době ve veřejnosti tolik diskusí a vášní jako jsou restituce majetku a finanční odškodnění církvím a náboženským společnostem v Česku.
Ostravský debatní klub „MY 50+“, ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy, pozval do svého PODZIMNÍHO CYKLU SETKÁVÁNÍ S ODBORNÍKY osobnost v tomto směru nad jiné povolanou - aspoň pro jednu část názorového spektra. Na třetí listopadový čtvrtek přišel do Klubu Atlantik diskutovat Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavské diecéze římsko katolické církve. (1)

Zahájení besedy bylo nevšední. Pro více než čtyři desítky mladších i starších Ostravanů zahrály studentky Janáčkovy konzervatoře, ze třídy profesorky Bohumily Kunzové. Markéta Kapustová, Lenka Bobčíková a Karolina Wilková přednesly Sonatu B dur pro tři zobcové flétny od barokního skladatele Johanna Scherera. Účastníci jejich hudební produkci ocenili dlouhým aplausem.
 
Úvodní slovo Mons. F. V. Lobkowicze se zabývalo mnoha složitostmi majetkového narovnání státu s církvemi. Na začátek upoutal posluchače nejen vzpomínkami na své působení v Ostravě - Mariánských Horách a na působení tehdejších státních „církevních tajemníků“. Všechny zaujal svým důchodovým věkem – a poznámkou o svém zařazení mezi pr-duchy, i když dnes terminologicky správněji, mezi pra-cující se-niory! Poté se však jeho výklad zcela soustředil na téma besedy. Seznámil posluchače s historií majetku církví, zvýraznil nepochybnost vlastnictví, registrovaného v pozemkových knihách a zabraný státem po 25. únoru 1948, pokusil se vyargumentovat neoprávněný mýtus o zvýhodnění církví proti restituentům, stejně jako o neúměrné výši hodnoty majetkového vyrovnání. V této souvislosti připomněl práci vládní komise pro narovnání vztahu mezi církvemi a státem, která v roce 2000 dospěla k částce 100 miliard korun. Uvedl, že tato suma předloni odpovídala částce 131 mld. Kč v cenách roku 2011. Ve svém výkladu vyvracel mylný názor, že majetek je darován „Římu“ a že se tak vše dostane pod svrchovanost cizí vlády, což je teoretický i praktický nosens. Podrobně se pak věnoval stavu majetku, který bude vrácen do obhospodařování církvím a náboženským společnostem. Uvedl, že mnohdy jsou dlouhodobě ve velmi špatném stavu a budou vyžadovat mnoho prostředků, aby mohly sloužit vlastnímu provozu a klíčovým činnostem církve, jako je naplnění sociálních, vzdělávacích a kulturních potřeb, na které veřejné rozpočtové zdroje už dávno nestačí.

Po přednášce pokládali posluchači otázky a vyslovovali své poznámky a komentáře. Zájem více než desítky diskutérů, a to především desítky proto, že časová lhůta., vymezená pro setkání, uplynula rychleji, než se čekalo. Uvést, co vše v debatě zaznělo, není bez záznamovacího zařízení možné. Ocitujme tedy aspoň dvě vyjádření, které bychom mohli zařadit na okraje pomyslného názorového spektra:
·         „beseda s panem biskupem se mně líbila. Konečně jsem se dověděla, jak je to s restitucemi církve a peněžní náhradou. Bylo to dobře vysvětleno, odcházela jsem spokojena“ a proti tomu
·         „jeho vystoupení mně připadalo jako připravené…pro všechny, kteří neuvažují o obsahu sdělení a jen zbožně vzhlíží ke svému pastýři“.

Ať už se názorově přikloníme na kteroukoliv stranu, v každém případě hodnotitelé vyslovili inspiraci pro pořadatele. Zřejmě bychom se k mýtům a faktům na církevní restituce měli vhodným způsobem vrátit.
Jiří Hon
ve spolupráci s Ľubomírou Honíškovou


(1) Na úvod, jak se již stalo dobrým zvykem, je přítomným host představen. Mons. František Václav Lobkowicz, narozený v roce 1948 v Plzni, byl jako první sídelní biskup ostravsko-opavské diecéze jmenován papežem Janem Pavlem II., a to dne 30. 5. 1996. Diecézní biskup je vrcholným představeným diecéze a biskupství a je v ní nejvyšší církevní autoritou;  podléhá pouze papeži. Diecéze zahrnuje území celého Moravskoslezského kraje, včetně okresu Jeseník, patřícího do kraje Olomouckého. Na území diecéze je 276 farností, které jsou rozděleny do jedenácti děkanátů.

Komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář


Vkládat komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Přihlásit se můžete zde.