Velikost textu:   A    A    A

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE K DNI SENIORŮ – 1. října 2013

V rámci „Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí“ a jeho priority „Dobrovolnictví a mezigenerační solidarita“ , vyhlašujeme pro období 2013 až 2014 2. ročník literární a výtvarné soutěže na téma STÁŘÍ OČIMA OSTRAVSKÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE. Záštitu nad soutěží převzal náměstek primátora statutárního města Ostravy Ing. Martin Štěpánek, PhD.
CÍL AKCE:
Inspirovat ostravské děti a mládež k zamyšlení nad stárnutím, a prostřednictvím literárních a výtvarných děl poznat jejich vnímání starší generace; následně s oceněnými pracemi seznámit (nejen seniorskou) veřejnost.
ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
  • Připravované soutěže jsou určeny pro děvčata a chlapce Základních škol městských obvodů Statutárního města Ostravy a jsou organizovány v součinnosti s KNIHOVNOU MĚSTA OSTRAVY, SLEZKOOSTRAVSKOU GALERIÍ a EUROPE DIRECT OSTRAVA.
  • Propozice o podmínkách soutěže, soutěžních kategorií, způsobu hodnocení a formy ocenění žáků, budou zaslány přihlášeným školám prostřednictvím kontaktních osob. Přihlášky škol jsou přijímány nejlépe elektronicky, a to do 25. října 2013 na e-mail debatklub.ov@atlas.cz .
  • Hodnocení zúčastněných škol a pedagogů bude provedeno ve zvláštní kategorii – bude jipořadatelem udělena Cena seniorské veřejnosti. Cena bude přiznána škole a pedagogům za významný přínos k Národnímu akčnímu plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2014 a k  naplňování cílů soutěže.
  • Harmonogram soutěží: ŘÍJEN - vyhlášení a zaslání propozic PROSINEC -  uzávěrka soutěže ÚNOR - práce porot BŘEZEN - workshopy oceněných autorů o tvůrčí činnosti DUBEN -  Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže k Evropskému dni mezigenerační solidarity.
  • Výsledky 1. ročníku soutěží a fotogalerie jsou na webové stránce http://my50plus.cz.
 
 
V Ostravě 1. října 2013
PhDr. Jiří Hon, koordinátor projektu
          
DO TÝMU, KTERÝ SOUTĚŽ PŘIPRAVUJE, PŘIVÍTÁME PŘÍZNIVCE A SPOLUPRACOVNÍKY!

Komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář


Vkládat komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Přihlásit se můžete zde.