Velikost textu:   A    A    A

Vyhlašujeme 2. ročník výtvarné soutěže STÁŘÍ OČIMA OSTRAVSKÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE

Záštitu nad soutěží převzal náměstek primátora statutárního města Ostravy Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. Cílem akce je inspirovat ostravské děti a mládež k zamyšlení nad stárnutím a prostřednictvím výtvarných prací poznat jejich vnímání starší generace. Jak bude soutěž probíhat? Čtěte s námi!
KRITÉRIA SOUTĚŽE 
 
Výtvarná soutěž na uvedený základní námět není tematicky omezena a příspěvky je možné 
pojmout jak v jeho pozitivním, tak v negativním obsahu. 
 
PODMÍNKY SOUTĚŽE 
 
Příspěvky, zaslané do soutěže, musí být původní. Vyhlašovatelé přijímají soutěžní výtvarné 
práce jakéhokoliv formátu (v papírové podobě maximálně do velikosti A3). Počet příspěvků 
od jednoho účastníka soutěže je omezen na dvě díla. Technika práce je libovolná (kresba, 
malba, grafika, koláž apod.); pokud by byly použity křídy (suché/prašné, mastné pastely), 
musí být před předáním do soutěže fixovány. 
 
KATEGORIE SOUTĚŽE 
 
Soutěž je rozdělena na tři kategorie: první pro žáky do 5. třídy, druhá pro žáky od 6. do 7. tříd 
a třetí pro žáky od 8. do 9. třídy základních škol. 

IDENTIFIKACE SOUTĚŽNÍCH PŘÍSPĚVKŮ 
 
Na zadní straně díla bude uvedeno: ODEK „50+“, název práce, jméno a příjmení autora, 
jeho věk a třída, adresa bydliště, případně e-mailová adresa (autora nebo rodičů). 
Na příspěvku bude rovněž uvedeno jméno vyučujícího učitele, jeho e-mailový a telefonní 
kontakt, i adresa školy. 
 
HODNOCENÍ SOUTĚŽE 
 
Hodnocení se uskuteční ve dvou etapách: 
v první fázi vybere učitel příspěvky asi poloviny zúčastněných žáků třídy, které by dle svého 
uvážení zařadil na přední pozice hodnocení výtvarných příspěvků ve třídě, a postoupí je 
soutěžní porotě; 
ve druhé fázi posoudí soutěžní díla odborná porota pod vedením Mgr. Věry Vahalíkové. 
Členy poroty jsou doc. Karel Lepík, akad. malíř, Mgr. Marek Sibinský, Ph.D., Mgr. Antonín 
Gavlas a Ing. Antonín Maštalíř, senátor a starosta MOb Slezská Ostrava. Porota bude hodnotit 
především nápad, zpracování a uměleckou úroveň. 
 
OCENĚNÍ ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽE 
 
Všichni autoři výtvarných prací, jejichž příspěvky budou zaslány k porotě k hodnocení, 
získají účastnický diplom; autoři oceněných výtvorů obdrží věcnou cenu a upomínkové 
předměty. Seznam oceněných autorů a vybraná výtvarná díla budou po vyhlášení výsledků 
soutěže zveřejněny na webu http://my50plus.cz , včetně názvů škol a jmen vyučujících. 
Porotou oceněné výtvarné práce budou instalovány ve veřejných prostorách radnice Slezské 
Ostravy a po slavnostní vernisáži na desetidenní výstavě zpřístupněny veřejnosti. 
Jako benefit bude všem účastníkům nabídnuta bezplatná účast na Výtvarném workshopu o 
tvůrčí činnosti dětí a mládeže, na který je pozvou pořadatelé. 
 
OCENĚNÍ ŠKOL A UČITELŮ 
 
Hodnocení zúčastněných škol a pedagogů bude provedeno ve zvláštní kategorii s názvem 
Cena seniorské veřejnosti 2013, udílené vyhlašovatelem projektu. 
 
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE: 1. října 2013 
UZÁVĚRKA SOUTĚŽE: 7. ledna 2014 
 
Místem pro soustředění soutěžních prací je depozitář SLEZSKOOSTRAVSKÁ GALERIE. 
Pokyny o způsobu převzetí výtvarných děl budou zúčastněným školám sděleny 
prostřednictvím pedagogů, pověřených kontaktem s vyhlašovateli soutěže. 
 
DALŠÍ INFORMACE 
 
Výklad propozic, případně jejich doplnění, provádějí vyhlašovatelé. Proti jejich rozhodnutí 
není odvolání. Propozice jsou uvedeny na webové stránce http://my50plus.cz 
 
Kontaktními osobami jsou: PhDr. Jiří Hon, e-mail: debatklub.ov@atlas.cz , příp. juraj.hon@atlas.cz 
Mgr. Věra Vahalíková, e-mail vvahalikova@slezska.cz 

SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ VÝSTAVY SE BUDE KONAT V RÁMCI EVROPSKÉHO DNE MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITY v dubnu 2014.

Partnery projektu jsou Knihovna města Ostravy, Slezskoostravská galerie a Statutární město Ostrava. Koná se za podpory Europe Direct Ostrava a projektu SenSen.
 
 

Komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář


Vkládat komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Přihlásit se můžete zde.